Expertise

Slimme mensen, slimme ziekenhuizen, slimme processen

Wij zijn bouwers en verbinders en hebben als visie dat we de slimme professionals in staat moeten stellen om hun processen en organisaties slimmer te maken. We dragen met onze software oplossingen bij aan doelmatige bedrijfsvoering zodat slimme professionals instaat worden gesteld de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren.

Van bestuurskamer tot operatiekamer

We kennen het ziekenhuis, in de volle breedte. Van bestuurskamer tot operatiekamer. We verbinden mensen met software en slimme, integrale processen. Brengen zorg, ICT, inkoop en finance bij elkaar en koppelen je bestaande ERP en EPD om ze flexibeler te maken. We snappen dat de verschillende disciplines in een ziekenhuis verschillende perspectieven hebben. We brengen die perspectieven bij elkaar in software-oplossingen die voor iedereen werken.

Proces, software en organisatie

Wij zijn ervaren in het ontdekken, verbeteren, automatiseren en ondersteunen van processen in de zorg. Waar we overlap, dubbel werk of onduidelijkheid zien, gaan we op zoek naar de bron van de data, de single source of truth, en we zorgen dat iedereen naar hetzelfde kijkt. En dus de juiste beslissing kan nemen. Maar we maken niet alleen de vertaling van proces naar software en data, we begeleiden ook de verandering in je werkwijze. En we gaan pas weg als het perfect is..

IT met de human touch

We weten hoe streng de eisen aan een ziekenhuis zijn, technisch en qua regelgeving. We weten hoe hoog de druk is en hoe sterk de drive van de mensen om het goed te doen. Dus als er in een systeem of proces iets misgaat, zijn we er voor je tot alles weer werkt. Omdat het zorgproces niet mag haperen. En omdat techniek zorgprofessionals moet helpen, niet in de weg zitten. Andere softwaremakers zien zorg als ‘het zoveelste proces’. Wij weten dat dat niet zo is. Zorg is complex mensenwerk. Dat kun je alleen ondersteunen met begrip en een human touch.

Contact

Start getting smart with Medscan

Wil je kennis maken, heb je een vraag of zoek je een oplossing?